Blog Shuba Concept

"Koncept na dotację"

Firma CONCEPT była jedną z pierwszych w regionie łódzkim i zarazem pierwszą w branży przygotowania produkcyjnego ubioru, która współfinansowała swój projekt z funduszy strukturalnych UE.


Nasz model biznesowy był wielokrotnie prezentowany w prasie oraz na łamach materiałów informacyjno - promocyjnych dotyczących wdrażania działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi materiałami prasowymi. (więcej... strona 14 biuletynu ZPORR)