Produkcja - przeszycia, pierwowzory

Odszywanie wzorów, pierwowzorów, prototypów
Odszywanie pierwowzorów, przeszycia gotowych wyrobów, produkcja krótkich serii modelowych.


Nasza pracownia krawiecka dysponuje parkiem maszynowym umożliwiającym między innymi odszycie pierwszego modelu prototypowego na podstawie wykonanej przez nas konstrukcji bazowej oraz dostarczonych przez Klienta surowców.

Oferujemy także kompleksowe usługi z zakresu „od wzoru do gotowego wyrobu” a także produkcji krótkich serii modelowych.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, iż etap odszywania prototypów odzieżowych jest bardzo ważny i niezbędny w procesie przygotowania produkcyjnego ubioru.
W tym czasie rozwiązujemy wszelkie problemy techniczne związane z technologią szycia, które mogą pojawić się w toku produkcji odzieży.
Po akceptacji odszytego pierwowzoru odzieżowego i komentarzach ze strony Klienta dokonujemy zmian konstrukcyjnych w wykrojach, jeśli jest to konieczne i przystępujemy do stopniowania szablonów krawieckich.
Nasz wykwalifikowany zespół sprawi, że pierwszy model prototypowy będzie odszyty zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
Kiedy wszystko zostanie „dopięte na ostatni guzik” przekazujemy wszelkie informacje wraz z komentarzami Klientowi, który dysponując nimi zdecydowanie szybciej, bezpieczniej i mniej kosztownie uruchomi produkcję odzieży.Zachęcamy także do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami:  FAQ

oraz  z  Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług przez CONCEPTsc.Z nadzieją na owocną i miłą współpracę dla obu stron

Zespół Shuba, CONCEPTsc