Shuba Concept Blog

Zdaliśmy egzamin Państwowej Inspekcji Pracy na „5-kę”.

Dostosowaliśmy w 100% naszą firmę do obowiązującego prawa pracy. 

W dniu 20 listopada 2013 r. w Forum 76 Business Centre w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Podczas spotkania pracodawcom biorącym udział w programie „Zdobądź dyplom PIP” dotyczącym przestrzegania prawa pracy wręczono Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy.

Program „Zdobądź dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz którzy mogą sami wykonywać zadania służby bhp. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.

Źródło OIP Łódź.

Okolicznościowe pakiety oraz dyplomy wręczyli Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Świderski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Kwiatkowska, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska.
Uroczystość uświetnili także swoją obecnością przedstawiciele władz województwa, instytucji współpracujących, partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy, mediów.

Źródło OIP Łódź.

Na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów pracy audytów sprawdzających pozytywną ocenę otrzymało 53 pracodawców. W tym zaszczytnym gronie znalazła się także nasza firma!  DYPLOM PIP

Źródło OIP Łódź.