Legal Information


*Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez CONCEPTsc.Klient rozumiany jest, jako podmiot gospodarczy. Firma nie świadczy usług ani nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych (Konsumentów) nieprowadzących działalności gospodarczej.


ETYKA NASZEGO ZAWODU


Dokładamy wszelkich starań, aby dane przekazane w formie zleceń dla CONCEPT s.c. podlegały szczególnej ochronie pod kątem praw autorskich i własności oraz były przetwarzane wyłącznie dla potrzeb wykonania tych zleceń przez firmę CONCEPT s.c. oraz firmy zależne.

Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu.

Głównym profilem działalności naszej firmy jest tworzenie szablonów odzieżowych w oparciu o dostarczone materiały oraz projekty od Klientów i na ich zlecenie.


Firma nie sprzedaje i nie udostępnia gotowych szablonów oraz projektów odzieżowych przechowywanych w swoich bazach danych.

Kładziemy szczególny nacisk na ochronę własności intelektualnej naszych Klientów.


Warto też zwrócić uwagę na obowiązki poufności nałożone na naszą firmę przepisami prawa w ustawach i przepisach o ochronie własności intelektualnej w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie o ochronie baz danych, ustawie o ochronie informacji niejawnych a także w kodeksie pracy.

Działania prowadzące do ujawniania tego typu danych byłyby niczym innym tylko czynami łamiącymi obowiązujące prawo a przede wszystkim działaniami wbrew etyce naszego zawodu.


Z nadzieją na owocną i miłą współpracę dla obu stron

Zespół Shuba, CONCEPTscODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI


Informujemy, iż pomimo tego, że firma CONCEPT s.c. dokłada wszelkich starań, by szablony krawieckie oraz trafarety były prawidłowe nie gwarantujemy, że zawarte w nich dane nie zawierają wad.

Jednocześnie ufamy, iż każdy nasz Klient jest profesjonalistą.

Niemniej jednak zwracamy uprzejmie uwagę na obowiązek sprawdzania przez Klienta szablonów oraz trafaretów przed skrojeniem surowca z uwagi na możliwość wystąpienia w nich wad.

Najwłaściwszym sposobem zgodnym z przyjętymi normami jest odszycie setu rozmiarowego ze zrelaksowanego i przeznaczonego do produkcji surowca.


Tym samym firma CONCEPT s.c. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z niewłaściwego nadzoru nad produkcją odzieży przez Klienta oraz korzystania z szablonów krawieckich i trafaretów. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z szablonów krawieckich oraz trafaretów, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem ich do produkcji odzieży ponosi Klient.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE


Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zawartości Witryny internetowej www.shuba.pl w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron Witryny oraz jakichkolwiek innych jej elementów należą w całości do CONCEPT S.C. Anna Szubańska, Mariusz Szubański, Tomasz Szubański, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź, Poland, NIP (VAT UE): (PL) 982 03 23 209, REGON: 473293808.

Witryna oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).
Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody CONCEPT s.c. jest zabronione poza wyjątkami opisanym poniżej.

Użytkownik Witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto Użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo Użytkowania całej Witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Witryny w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z CONCEPT s.c.
Wykorzystanie materiałów określonych, jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właściciel witryny www.shuba.pl:

CONCEPT s.c. Anna Szubańska MariuszSzubański Tomasz Szubański

ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź, Poland

NIP (VAT UE): (PL) 982 03 23 209, REGON: 473293808


oświadcza, że:

1.
W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Witryny www.shuba.pl, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Witrynie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).
2.
Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjno-technicznych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na Witrynie, Użytkowników i ich zachowań.
3.
Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. CONCEPT s.c. nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że: za zgodą podmiotu danych, wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów CONCEPT s.c.
4.
CONCEPT s.c. zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkowników Witryny w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu: monitorowania ruchu w serwisie, monitorowania oglądalności Witryny.
5.
Ponadto Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania lub wymazania swoich danych w każdej chwili poprzez prośbę wysłaną na adres e-mail
 podany w zakładce kontakt na witrynie www.shuba.pl lub pisemnie na adres: CONCEPT s.c., ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź, Poland.

6.
Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialność CONCEPT s.c. z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa.

7.
Informacja o plikach cookies

W celu usprawnienia działania Witryny, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;

- określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

- W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Witryny reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Witryny. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

8.
Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do CONCEPT s.c., CONCEPT s.c. uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. CONCEPT s.c. nie ponosi żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników danych nieprawdziwych lub niepełnych.
9.
Dane osobowe, adresy e-mail podane w formularzu kontaktowym mogą być przetwarzane przez CONCEPT s.c. dla celów marketingu towarów i usług CONCEPT s.c.ZASTRZEŻENIA PRAWNE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Witryna www.shuba.pl jest udostępniana na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE.
Witryna www.shuba.pl jest dostępna w takim stanie, w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny.
Właściciel Witryny, CONCEPT s.c. nie udziela żadnych gwarancji, co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.
CONCEPT s.c. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w witrynie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników.
CONCEPT s.c. zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Witryny.
CONCEPT s.c. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny www.shuba.pl. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Witryny, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Witrynie ponosi Użytkownik.
W celu poprawienia funkcjonalności Witryny istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.
Żadna z informacji zamieszczonych w Witrynie www.shuba.pl, w szczególności dotycząca usług świadczonych przez CONCEPT s.c., nie stanowi oferty CONCEPT s.c.. CONCEPT s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treść wszelkich wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, do zamieszczenia, których doszło za pośrednictwem Witryny www.shuba.plREGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY WWW.SHUBA.PL


Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

1. korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie przy użyciu Witryny nie zamówionej informacji handlowej lub umieszczanie w Witrynie informacji handlowej dotyczącej innych podmiotów niż CONCEPT s.c., podszywanie się pod osoby trzecie,

3. korzystania z Witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

4. niedostarczania/ nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, w tym osób prawnych,

5. nieprzetwarzania, a w szczególności niepublikowania w sposób ogólnodostępny danych osobowych osób trzecich bez odpowiedniej podstawy prawnej,

6. korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla CONCEPT s.c., z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,


Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić CONCEPT s.c. o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie.
CONCEPT s.c. może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Witryny (blokując go), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Witryny, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

1. podał w Witrynie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

2. dopuści się za pośrednictwem Witryny naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Witryny lub dóbr osobistych kontrahentów CONCEPT s.c.,

3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CONCEPT s.c. za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Witryny lub godzące w dobre imię CONCEPT s.c..KOMENTARZE NA BLOGU


Dostęp do Komentarzy na blogu posiadają wszyscy Użytkownicy. Zamieszczanie Komentarzy na blogu nie wymaga zalogowania się przez Użytkownika. Zamieszczanie Komentarzy wymaga podania przez Użytkownika swojego Nicku oraz adresu e-mail.
Wysłany przez Użytkownika Komentarz będzie przedmiotem weryfikacji pod kątem tego, czy dana treść nie zawiera słów niecenzuralnych lub sprzecznych z Regulaminem korzystania z Witryny www.shuba.pl.

W przypadku negatywnej weryfikacji Komentarz danego Użytkownika zostanie usunięty.
Wskutek publikacji przez Użytkownika na Blogu wpisu z komentarzem, obok wpisu umieszczone będą informacje o Nicku Użytkownika.


Decyzja o publikacji Komentarzy jest wyłączną decyzją Użytkownika i odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie na stronie z Blogiem ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
Prezentowane na stronie z Blogiem wypowiedzi Użytkowników mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane, jako oferty lub komunikaty wiążące innych Użytkowników.
Użytkownicy umieszczając Komentarze samodzielnie, za własną zgodą, zamieszczają treści na stronach z Blogiem.
CONCEPT s.c. zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy o treści sprzecznej z Regulaminem, w szczególności niezgodnych z wyłącznie informacyjnym charakterem Blogu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w umieszczaniu Komentarzy w stosunku do Użytkowników naruszających Regulamin.
Użytkownikom naruszającym Regulamin korzystania z Witryny www.shuba.pl CONCEPT s.c, ma prawo blokować dostęp do funkcji z Komentarzami m.in. poprzez zablokowanie dostępu adresu IP Użytkownika, blokować Nick na czas określony lub bezterminowo, blokować możliwość dodawania Komentarzy na czas określony lub bezterminowo.


CONCEPT s.c.  zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania strony z Komentarzami na Blogu.
CONCEPT s.c. nie weryfikuje zamieszczanych Komentarzy pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji, z zastrzeżeniami powyżej.

Za umieszczenie Komentarzy, w tym zawierających rozwiązanie problemów technicznych przedstawianych przez Użytkowników Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie ani żadna inna nagroda lub wyróżnienie.
Dostęp do lektury Komentarzy posiadają wszyscy Użytkownicy witryny www.shuba.pl.

Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie Regulaminu za pomocą przesłanej wiadomości do CONCEPT s.c. na adres e-mail podany w zakładce kontakt na witrynie www.shuba.pl.

Decyzja dotycząca uwzględnienia usunięcia danego Komentarza lub zablokowania zgłoszonego Użytkownika będzie należała do CONCEPT s.c.


Ochrona przed spamem