Asystent Konstruktora Ubioru

Staż
(nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą)
 
 
Miejsce odbycia stażu: Łódź
(Działy: STUDIO KONSTRUKCJI, WZORCOWNIA)
Okres trwania: od 3 do 12 miesięcy z szansę podjęcia pracy.


Program:
• ścisła współpraca z Koordynatorem Przygotowania Produkcyjnego Ubioru
• przygotowywanie szablonów, wykrojów, elementów i dodatków do modeli wzorcowych
• tworzenie oraz stopniowanie podstawowych form odzieżowych przy asyście Głównego Konstruktora.
 
Grupa docelowa:
• osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy do 25 roku życia oraz absolwenci do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej
 
Wymagania:
• dokładność, precyzyjność
• dobra organizacja własnej pracy
• umiejętność pracy w zespole
• zaradność i kreatywność
• zapał do nauki oraz chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 
Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
• pracę w młodym zespole w miłej atmosferze
• szansę podjęcia pracy po odbyciu stażu
• możliwość dostosowania grafiku pracy do swoich potrzeb (studenci).


Mile widziane zainteresowanie konstrukcją ubioru.

 
"Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez starostę (tj. 997,40 zł. brutto - stan prawny na dzień 01.06.2014 r.).
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie."


Aplikację (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@shuba.pl_NO_SPAM

 Prosimy także o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w CONCEPT s.c. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

Uwaga:
zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.