Nasz logotyp

Logotyp naszej firmy - Shuba, CONCEPTsc - składa się z dwóch członów.


Pierwszy człon - Shuba - stanowi markę, która identyfikuje firmę oraz oferowane przez nią usługi i produkty.


Drugi człon logo to nazwa naszej firmy - spółki CONCEPT - właściciela znaku towarowego "Shuba".